Termeni si conditii

Prezentul document (numit în continuare Termeni/Termeni si condiții) reglementează cadrul general al relației dintre SC. Centrul de Vize și Legalizări T&B International SRL., (denumită în continuare Prestator/Centrul de Vize) și dvs., Beneficiarul serviciilor (denumit în continuare Beneficiar), denumiți colectiv în continuare Părțile.

Website-ul cazieronline.ro, denumit în continuare "site-ul nostru", este deținut și administrat de către SC. Centrul de Vize și Legalizări T&B International SRL., cu următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare RO38632985, înregistrat la Registrul Comerțului cu nr. J40/20921/2017 și cu sediul în Bd. Carol I, nr. 55-55bis, demisol, Sector 2, București. Tel.: 021 795 7653, e-mail: contact@cazieronline.ro .

Navigarea pe site-ul nostru reprezintă înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice Client. Totodată prin folosirea site-ului nostru, trimiterea aplicației online, trimiterea documentelor sau pașaportului dvs. către www.cazieronline.ro acceptați acești termeni și condiții. În cazul în care nu sunteți de acord cu cele menționate în acest document, vă rugăm să ne contactați, prin una din metodele menționate în pagina de Contact. În eventualitatea unui dezacord între Prestator și Beneficiar, se vor aplica Termenii și Condițiile valabile la momentul Comenzii.

Site-ul nostru își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul Termenilor și Condițiilor, fără nici un fel de notificare prealabilă. Vă rugăm să recitiți termenii și condițiile ori de câte ori utilizați site-ul www.cazieronline.ro .

 1. Definirea noțiunilor utilizate

  • Beneficiar/Client – orice persoană fizică, juridică sau entitate cu/fără personalitate juridică, ce a solicitat sau/și a achiziționat cel puțin un serviciu al Prestatorului.

  • Servicii – toate serviciile prezentate pe site-ul www.cazieronline.ro sau/și prestate către Beneficiar de către Prestator.

  • Site-ul nostru – site-ul www.cazieronline.ro

  • Comanda – aplicația realizată pe site-ul nostru sau prin orice alte mijloace prezentate pe site-ul www.cazieronline.ro

 2. Utilizarea site-ului www.cazieronline.ro

SC. Centrul de Vize și Legalizări T&B International SRL. permite vizualizarea și descărcarea informației și documentelor de pe site-ul www.cazieronline.ro exclusiv pentru uz personal, necomercial, cu condiția păstrării în materialele descărcate/copiate, a anunțurilor privind drepturile de autor precum și a altor elemente privind proprietatea intelectuală existente în documentele originale publicate pe site. Astfel, este interzisă copierea, redistribuirea publică a materialelor de pe Site-ul nostru și utilizarea lor în scopuri publice sau comerciale și totodată este interzisă utilizarea acestor informații/materiale pe un alt site sau în orice alt mediu. Orice utilizare neautorizată a acestora constituie o încălcare a drepturilor de autor și a altor norme legale în vigoare. Nerespectarea oricăruia dintre acești Termeni conduce la anularea dreptului de a utiliza site-ul www.cazieronline.ro și la obligația de a distruge în cel mai scurt timp toate materialele descărcate, imprimate sau reproduse pe alte site-uri, în caz contrar se va proceda la luarea măsurilor legale în vigoare.

Prin trimiterea formularelor de comandă Beneficiarul confirmă că informațiile pe care le furnizează sunt reale și corecte. De asemenea, este interzisă solicitarea de documente în numele altor persoane fără acordul express al acestora pe platforma noastră.

 1. Trimitere către alte site-uri

Site-ul www.cazieronline.ro conține linkuri către site-uri externe. Aceste linkuri sunt furnizate exclusiv în scop informativ și pentru a ajuta Beneficiarul la găsirea surselor respective pe Internet. Prestatorul nu este responsabil pentru conținutul, acuratețea informațiilor, opiniile sau declarațiile exprimate în cadrul oricărui site terț către care facem trimitere sau a oricăror link-uri conținute de un site terț.

 1. Servicii oferite de către Centrul de Vize și condițiile generale de lucru

  • Servicii de obținere, traducere, legalizare, apostilare/supralegalizare caziere judiciare (sau alte documente) pentru persoane fizice și juridice

Cerere ofertă – Din cauza faptului că pentru aceste servicii calcularea unui tarif exact depinde de mai mulți factori și opțiuni, Beneficiarul va introduce datele necesare în formularul de pe pagina principală, în baza cărora se va calcula un total de plată. În cazul în care Beneficiarul acceptă costurile de procesare și confirmă comanda, se va genera un contract ce este necesar să fie semnat de Beneficiar și o factură de plată.

Plata taxelor de servicii – Prestatorul emite factura cu dată scadentă după acceptarea de către Beneficiar a cotației oferite.

Trimiterea dosarului  – Beneficiarul trimite online sau fizic către Centrul de Vize documentele necesare prestării serviciului solicitat (contractul semnat și alte documente suport).

Procesarea dosarului și livrarea documentelor Centrul de Vize primește cererea online transmisă de către Beneficiar. verifică dacă acesta este completă și corectă și înaintează documentele către Instituțiile corespunzătoare. La finalizarea formalităților de traducere/legalizare documente Centrul de vize verifică dacă plata a fost făcută de către Beneficiar și livrează documentele prin metoda aleasă de acesta dintre opțiunile puse la dispoziție de Centrul de Vize.

 1. Taxe și politica de facturare

Înainte de începerea procedurilor, prin acceptarea acestor Termeni, Beneficiarul confirmă și este de acord că își va asuma toate taxele și cheltuielile aferente serviciilor solicitate inclusiv cele legate de livrarea documentelor (dacă este cazul). Facturarea și plata tuturor taxelor se va realiza în LEI, la cursul de schimb al Băncii Naționale a României. Pentru nerezidenți (în România) plata taxelor se poate realiza în EUR.

Centrul de Vize vă pune la dispoziție o gamă variată de metode de plată în funcție de preferințele dvs. (plată online cu cardul,transfer bancar prin Internet Banking sau depunere numerar la bancă). Nu acceptăm plata ramburs sau numerar/cu cardul la sediul nostru.

Prin acceptarea termenilor și condițiilor, Beneficiarul înțelege și acceptă că va plăti toate taxele menționate în factura emisă (taxe de servicii/procesare, taxe consulare, taxele de livrare etc. după caz). Totodată, Beneficiarul înțelege și acceptă că cerințele și taxele aferente obținerii de documente sau de legalizare a acestora pot fi modificate de către Ambasade/Instituții fără o notificare prealabilă.

Plata se va realiza anticipat (înainte de demararea procedurilor pentru obținerea cazierului judicar), comanda nu poate fi anulată iar taxele nu sunt returnabile. Plata se va realiza de către Beneficiar prin metoda aleasă în aplicație, la secțiunea Metoda de plată.

Inspectoratul Județean de Poliție nu percepe nicio taxă pentru eliberarea unui cazier judiciar.

 1. Timp de procesare

Timpul de procesare (pentru obținere cazier judiciar, traduceri, legalizări, apostilări, supralegalizare) menționat pe site-ul nostru este unul aproximativ, bazându-se pe timpul de procesare în condiții normale, specificat de către IPJ, Consulate și/sau alte Instituții implicate în procedurile necesare pentru furnizarea serviciilor contractate de către Beneficiar.

Calcularea timpului începe cu următoarea zi lucrătoare din momentul primirii confirmării plății. În anumite cazuri, instituțiile publice sau Consulatele își rezervă dreptul de a prelungi durata de procesare a documentelor.

În acest caz, Centrul de Vize și reprezentanții/angajații acestuia nu sunt responsabili pentru orice întârzieri, anulări, pierderi financiare și alte pierderi datorate refuzului sau întârzierii procesării. Taxele de servicii/procesare, consulare, de curierat sau orice alte taxe nu vor fi returnate în aceste situații.

În cazul în care Beneficiarul alege ca transmiterea documentelor să se facă prin curier, acesta înțelege și acceptă că la timpul de procesare se va adăuga și timpul de circulație aferent. De asemenea se va ține cont de liberele oficiale cu ocazia sărbătorilor române și, în cazul serviciilor de supralegalizarle consulară, de sărbătorile statului de destinație și de faptul că în anumite zile, Secțiile Consulare nu procesează și nu eliberează vize/supralegalizări. 1. Livrarea documentelor

Centrul de Vize oferă Beneficiarului diverse metode de transmitere a documentelor/dosarelor și de returnare a acestora, în funcție de metoda aleasă în aplicație sau personal la sediul nostru.

Alegând preluarea sau livrarea documentelor prin curierul nostru partener (DHL – pentru expedierile internaționale și TNT/FedEx – pentru expedierile naționale), Beneficiarul înțelege și este de acord ca transmiterea documentelor să se realizeze printr-un operator terț.

Taxele aferente preluării sau livrării prin curierul partener se referă la localitățile principale din țara de origine/destinație. Dacă localitatea de preluare sau livrare se află în afara rețelei curierului partener, se vor percepe taxe adiționale celor prezentate în oferta inițială.

Beneficiarul se face responsabil pentru corectitudinea adresei de livrare furnizate. Se percep costuri adiționale pentru corectarea adresei, în conformitate cu tarifele curierului partener, respectiv [45 lei + 16% (indice de combustibil) + TVA] în cazul expedierilor internaționale și [4.5 lei + 19% (indice de combustibil) + TVA] în cazul expedierilor interne. La totalul rezultat se se adaugă 10% în concept de procesare a solicitării de corectare adresă, tarif perceput de Centrul de Vize.

Tarifele pentru serviciile de preluare și de transmitere a documentelor prin curier fac referire la anvelope cu greutate de până la 1 kg. Pentru fiecare 0.5 kg adițional se percep tarife extra. Pentru detalii vă rugăm să ne contactați la contact@cazieronline.ro sau la 021 795 7653.

 1. Anularea comenzii și rambursarea taxelor

Beneficiarul are dreptul de a anula o comandă, în anumite condiții. Astfel, în cazul în care, în momentul anulării, dosarul nu a fost deja trimis pentru procesare, comanda poate fi anulată printr-o solicitare scrisă la contact@cazieronline.ro. Dacă factura a fost deja emisă de Prestator și achitată de Beneficiar, în cazul anulării în condițiile de mai sus, se va rambursa suma restantă, după scaderea taxelor de curier (dacă este cazul) și a unei taxe unice de anulare stabilită la 11 EUR.

În cazul serviciilor care presupun proceduri multiple, dacă anularea survine în timpul procesului, se vor rambursa doar taxele aferente procedurilor care nu au fost deja inițiate. Se va percepe însă o taxă de anulare a comenzii stabilită la 11 EUR, prin urmare se va rambursa diferența rezultată.

 1. Declinare de răspundere

Beneficiarul înțelege și acceptă faptul că, în cazul în care documentele trimise sau un alt element din dosarul transmis către Prestator este rătăcit, pierdut, deteriorat sau distrus, Prestatorul este răspunzător numai dacă respectivul document se afla la sediul acestuia, răspunderea fiind limitată la costul de bază de înlocuire a respectivului element/document. Prestatorul nu este răspunzător pentru trimiterile rătăcite, deteriorate, întârziate sau distruse de un serviciu de livrare sau autoritate emitentă.

Beneficiarul este în totalitate răspunzător pentru corectitudinea datelor introduse în formularul de aplicare/cerere ofertă, fiind obligația exclusivă a acestuia de a verifica și de a anunța Prestatorul de îndată ce observă o greșeală în formularul furnizat.

  • Obținere documente

Beneficiarul acceptă și înțelege faptul că Centrul de Vize nu este responsabil în niciun moment pentru acordarea sau refuzul eliberării documentelor, decizia fiind luată exclusiv de către Instituția corespunzătoare, Centrul de Vize nefiind implicat în acest proces și nu este responsabil pentru orice întârziere în prelucrarea, acordarea sau respingerea dosarului, aceste instituții având totodată dreptul de a solicita documente suplimentare (sau interviuri personale) în funcție de particularitățile dosarului.

  • Servicii de livrare și alte servicii prestate de terți operatori

Prestatorul își asumă să ia toate măsurile de precauție rezonabile atunci când se ocupă de documentele Beneficiarului și nu este răspunzător în niciun fel față de acesta pentru orice documente pierdute în tranzit în mod accidental, furt, ca urmare a calamităților naturale (caz fortuit) sau din orice alt motiv aflat în afara controlului sau care nu rezultă din neîndeplinirea intenționată Prestatorului. Beneficiarul înțelege și acceptă faptul că își asumă responsabilitatea în întregime pentru orice incidente ce pot surveni pe parcursul livrării.

Astfel, Prestatorul nu poate fi răspunzător pentru nici un fel de pierderi sau daune indirecte (pierderi de venit, de profit, de piețe de desfacere, de reputație, de oportunitate, ca urmarea unor rezervări deja realizate etc.), chiar dacă ar fi avut la cunoștință că astfel de pierderi se pot produce, sau pentru orice alte prejudicii indirecte, speciale sau subsecvente, rezultând din încălcarea contractului, neglijență, act de voință sau vină.

Totodată, Prestatorul nu poate fi răspunzător pentru orice întârzieri cu privire la livrarea documentelor, neputând garanta timpul de procesare/livrare menționat pe site-ul nostru, acesta fiind bazat pe timpul de procesare al Secțiilor Consulare/Instituțiilor, după caz în funcție de tipul serviciilor, la care se adaugă, timpul de livrare al curierului (dacă e cazul). Beneficiarul înțelege și își asumă răspunderea în întregime pentru faptul că din diverse motive pot apărea întârzieri. Recomandăm Beneficiarului să consulte situri-le curierilor parteneri pentru mai multe detalii: www.dhl.ro sau https://www.tnt.com/express/ro_ro/site/home.html.

Centrul de Vize nu este responsabil, nu controlează și nu operează nici o companie de curierat, astfel nu își asumă nicio răspundere pentru pierderi sau daune cauzate Beneficiarului în cazul în care documentele sunt livrate/preluate cu întârziere, sunt deteriorate/pierdute/rătăcite de către compania de curierat, indiferent de cauze.

Centrul de Vize și reprezentanții/angajații acestuia nu sunt responsabili pentru orice daune survenite în urma întârzierii/deteriorării/pierderii/rătăcirii documentelor Beneficiarului atunci când acestea se află în posesia unei terțe părți, inclusiv în tranzit/în procesul de transportare de la sediul Centrului de Vize la Ambasade, Instituții etc. și nici de decizia Beneficiarului de a chema în judecată firma de curierat, chemare care ar avea drept consecință solicitarea din partea firmei de curierat a suportării de către Prestator a tuturor cheltuielilor cauzate de plângerea înaintată de Beneficiar companiei de curierat. Dacă totuși are loc o astfel de plângere, Beneficiarul suportă toate cheltuielile cauzate de consecințele acesteia.

În cazul în care Beneficiarul are plângeri cu referire la serviciile prestate de terți operatori contractați de către Prestator pentru anumite servicii și începe acțiuni în justiție împotriva Prestatorului (pe fondul acestor plângeri) sau a operatorilor terți contractați de către Presator, acesta înțelege și își asumă faptul că va suporta toate cheltuielile cauzate de consecințele acestora.

 1. Dispoziții finale

În cazul în care un Termen sau o Condiție este declarată nulă sau neaplicabilă, o astfel de decizie nu va afecta celelalte condiții ale acestui contract, care vor rămâne în vigoare.

În conformitate cu toate convențiile în vigoare aplicabile, disputele ce se nasc în legătură cu un contract încheiat între Prestator și Beneficiar se vor soluționa de către instanța în a cărei circumscripție teritorială își are sediul Prestatorul.