Politica de confidentialitate

Cine suntem?

SC. Centrul de Vize și Legalizări T&B International SRL. (denumită în continuare „Centrul de vize” sau „noi”) este o societate românească, cu sediul în București (România), Bd. Carol I, nr. 55-55bis, demisol, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J40/20921/2017, cod unic de înregistrare RO38632985. Activitatea principala a Centrului de Vize este CAEN 9609 (Alte activități de servicii n.c.a.) și anume: servicii de visa handling - suport/consultanță privind procedura de obținere a vizelor pentru călătorii în diferite state, pregătirea dosarelor și înaintarea acestora alături de pașapoarte către secțiile consulare ale Ambasadelor, ridicarea pașapoartelor; support/consultanță privind procedura de obținere a supralegalizărilor (sau după caz a apostilelor) pentru documentele ce urmează să producă efecte în alte state, îndeplinirea tuturor sarcinilor administrative legate de aceste cereri și servicii, respectiv pregătirea inaintarea dosarelor către secțiile consulare ale Ambasadelor sau după caz a instituțiilor responsabile și ridicarea acestora la finalizarea procesului; alte servicii de traducere, obținere documente și/sau legalizare a acestora în în numele clienților.

În conformitate cu legislația privind protecția datelor personale, avem calitatea de operator de date cu caracter personal, deoarece colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator (denumit în continuare „Utilizator” sau „Beneficiar”) al website-ului www.cazieronline.ro (denumit în continuare „site-ul” sau „pagina de internet”). În virtutea furnizării serviciului de procesare a aplicațiilor, Centrul de Vize acționează ca procesator de date, iar misiunile diplomatice sau instituțiile (după caz) sunt Controlori de date.

Protecția datelor cu caracter personal reprezintă unul din angajamentele noastre principale, prin urmare vom dedica toate resursele de care dispunem pentru a vă respecta confidențialitatea prelucrând datele în conformitate cu legislația în vigoare (inclusiv Regulamentul UE 2016/679: “Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”). Pentru a vă asigura că prelucrarea datelor se face în mod transparent și informat, am pregătit acest document pentru a descrie practicile noastre ce implică lucrul cu date cu caracter personal. Prezenta notificare se aplică site-ului și serviciilor administrate/oferite de noi.

Pentru orice sugestii, îmbunătățiri sau informații suplimentare legate de modul în care prelucrăm datele dvs, nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail contact@cazieronline.ro sau prin poștă/curier la adresa Bd. Carol I, nr. 55-55bis, demisol, Sector 2, București, România.

Cum colectăm informații despre dvs.?

Obţinem informaţii despre dvs. atunci când utilizaţi site-ul nostru sau folosiţi serviciile noastre, de exemplu, atunci când utilizaţi serviciile de obținere cazier judiciar, legalizare și/sau traducere documente. De exemplu când solicitați eliberarea unui cazier judiciar utilizând aplicația noastră online va trebui să introduceți o serie de date necesare pentru eliberarea cazierului judiciar. Centrul de Vize, prin aplicația sa online a creat un formular generic cu rolul de a fi posibilă tratarea acestor cazuri. De asemenea, în vederea stabilirii tarifului final, vă sunt solicitate doar acele date necesare pentru formularea ofertei de preț și timp de procesare, alături de cele de contact.

Lipsa semnării acordului (prin bifarea casuței corespunzătoare pe site-ul nostrum) conduce la imposibilitatea Centrului de Vize de a vă presta orice servicii.

Centrul de Vize colectează datele dvs. doar în scopul necesar prestării serviciilor pe care le oferă.

În cazul în care Centrul de Vize are suspiciuni cu privire la documentele/datele furnizate de Beneficiar își rezervă dreptul de a anunța autoritățile responsabile de detectare a fraudei.

Date cu caracter personal prelucrate

Colectăm doar informaţiile solicitate de Instituția de resort (ex: Inspectoratul Județean de Poliție, Instituția prefectului) sau de Ambasada/Consulatul țării de destinație pentru serviciile de supralegalizare consulară. Colectarea se face pentru a putea furniza serviciul solicitat. Informaţiile personale pe care le colectăm sunt determinate de Instituția responsabilă de procedurile pentru care se solicită servicii (conform listei de servicii publicate pe site-ul nostru).

În cele mai multe cazuri, datele cu caracter personal colectate sunt oferite direct, de către dumneavoastră, astfel, veți deține mereu controlul asupra informațiilor pe care ni le oferiți. În cazul inițierii unei cereri de obținere cazier judiciar  vor fi necesare mai multe categorii de date. Putem enumera aici: numele complet al aplicantului, naționalitatea, sexul, detaliile documentului dvs. de identitate (de exemplu pașaport sau buletin), locul și data nașterii, adresa de domiciliu și/sau rezidență, număr de telefon, e-mail. Această listă nu este exhaustive. Colectăm doar informaţiile solicitate de Instituțiile pe lângă care vom demara proceduri în numele dvs. Așadar, datele pe care ni le veți furniza vor fi legate strict de prestarea unui serviciu cerut de dvs.

De asemenea, vom colecta și prelucra ulterior anumite informații cu privire la interacțiunea dvs. cu site-ul web, pentru a vă personaliza experiența online și a aduce modificări conforme cerințelor și exigențelor dvs. Pe site-ul nostru web vom stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Dacă doriţi să ştiţi exact ce informaţii personale vor fi colectate pentru cererea dvs. de obținere/traducere/legalizare cazier judiciar, vă rugăm să ne contactaţi la contact@cazieronline.ro sau la 021 7957653 sau să contactaţi instituția sau misiunea diplomatică de resort.

Scopul utilizării datelor cu caracter personal

Centru de Vize și Legalizări colectează și prelucrează datele dvs. personale pentru următoarele scopuri:

 1. Pentru prestarea serviciilor Centrului de Vize și Legalizări la cererea dvs:

  1. Crearea și administrarea contului în cadrul platformei www.cazieronline.ro

  2. Preluarea și procesarea cererilor de obținere/traducere/legalizare cazier judiciar

  3. Prestarea serviciilor de obținere și/sau legalizare documente, traduceri și alte servicii oferite conform listei de servicii disponibile pe site-ul nostru și pentru care ne mandatați conform contractului de prestări servicii.

  4. Preluarea și returnarea prin curier a documentelor dvs. (dacă este cazul) – furnizarea acestui serviciu este unul suplimentar/opțional

  5. Soluționarea cererilor de anulare sau de rezolvarea a problemelor de orice natură legate de cererile de prestare servicii

  6. Asigurarea serviciilor de suport

  7. Cu permisiunea dvs., pentru a vă trimite comunicările pe care le-ați solicitat și care ar putea fi de interes pentru dvs.

  8. Identificarea dvs. și a utilizării datelor dvs. în situația comercială a companiei și în documentele contractuale (contract, factură, registre comerciale etc)

 2. Pentru îmbunătățărea serviciilor noastre

Una din prioritățile noastre va fi să oferim servicii de cea mai bună calitate, pentru o experiență cât mai bună pe site-ul nostru. Pentru îndeplinirea acesteia vom colecta și prelucra anumite informații legate de comportamentul dvs. pe site-ul www.cazieronline.ro sau vă vom invita să completați chestionare de satisfacție după finalizarea unei cereri de prestări servicii. Vom desfășura aceste activități sub imperiul legitim de a desfășura activitatea noastră comercială conform cu cerințele clienților, fără a afecta drepturile și libertățile acestora.

 1. Pentru apărarea unui interes legitim

Pot exista situații în care vom fi nevoiți a ne apăra și proteja drepturile în fața instanțelor de judecată sau la cererea autorităților/ instituțiilor publice de control (în conformitate cu drepturile și obligațiile legale). Acestea pot include: măsuri de prevenție, protecție și detecție a web-siteului față de atacuri cibernetice, a tentativelor de fraudare sau a diverselor riscuri. Toate aceste măsuri pot presupune diverse tipuri de prelucrare a datelor; una din măsuri poate include transmiterea de informații către autoritățile publice competente cu scopul legitim de a ne apăra activitatea.

Baza legală pentru colectarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru scopurile menționate mai sus este :

 • Crearea unui cont pe site

 • Lansarea unei cereri de servicii

 • Contactarea Centrului de Vize și Legalizări T&B International

 • Consimțământul dvs. în scris (prin bifare casuță/checkbox), la lansarea unei cereri de servicii online. Transmiterea directă a cererii prin mail reprezintă consimțământ automat. Pentru cazurile de solicitare servicii personal la sediul nostru consimțământul se acordă în scris (prin semnarea acordului).

 • Obligație legală

Cui divulgăm datele personale colectate (cine are acces la informațiile dvs.)?

Nu vom dezvălui informațiile dvs. personale terților fără consimțământul dvs. Nu vom împărtăși informațiile dvs. unor terțe părți în scopuri de marketing decât dacă ați consimțit în mod explicit acest lucru.

În funcție de caz și scop, transmitem anumite date cu caracter personal următoarelor clase de destinatari:

 1. Autorităților. În funcție de serviciul solicitat, datele dvs. personale vor fi transmise:

  1. Misiunii diplomatice străine (Ambasade/Consulate/Oficii de reprezentare) în cazul supralegalizărilor consulare a documentelor Vă aducem la cunoștință că acestea vă pot împărtăși informațiile personale cu o autoritate guvernamentală, de reglementare sau de esecutare aplicabilă pentru prevenirea criminalității sau a terorismului. Centrul de Vize transmite datele dvs. acestor misiuni/instituții cu scopul de a presta serviciile pentru care a fost mandatat nefiind răspunzător pentru modul în care Ambasada sau Instituția de resort decide să prelucreze datele dvs. personale în scopul acordării vizei.

  2. Agențiilor de stat sau guvernamentale implicate în domeniul obținerii și/sau legalizării de documente (apostilarea, supralegalizarea actelor originale și a traducerilor, obținere acte de stare civilă, de studii și a altor documente oficiale) – dacă serviciile contractate presupun realizarea de formalități pe lângă aceste instituții. Centrul de Vize transmite datele dvs. acestor instituții cu scopul de a presta serviciile pentru care a fost mandatat nefiind răspunzător pentru modul în care acestea decid să prelucreze datele dvs. personale.

 2. Terțe entități care lucrează pentru noi (furnizorii de servicii terțe părți care lucrează în numele nostru). Putem transfera informațiile dvs. unor terțe entități, prestatoare de servicii, agenți subcontractori și alte organisme asociate în vederea livrării către dvs. a serviciilor solicitate [de exemplu firmelor de curierat (pentru livrarea documentelor prin curier), instituțiilor de plată/bancare (pentru procesarea plăților), birourilor de avocatură (pentru depunerea cererilor de eliberare documente la Inspectoratele Județene de Poliție/Stare civilă etc.].

Cu toate acestea, în cazul în care se utilizează o terță entitate, prestatoare de servicii, cu care avem încheiat un contract, vom oferi doar acele informații personale care sunt necesare pentru livrarea serviciului (de exemplu în cazul curierului vom furniza doar datele de contact: adresa de domiciliu/rezidență la care se va face livrarea, telefon, nume și prenume și, uneori, adresa de e-mail).

Vă asigurăm că nu vom oferi datele dvs. personale unor terțe entități pentru a fi utilizate în scop de marketing, decât dacă vom avea permisiunea dvs. în acest sens.

Lucrăm în strânsă colaborare cu un număr restrâns de furnizori de produse terțe părți pentru a vă oferi o gamă de servicii de calitate și de încredere, proiectate pentru a vă oferi cea mai bună experiență în procesul de aplicare. De exemplu, atunci când plătiți pentru cererea dvs. de eliberare cazier judiciar, va trebui să avem modalitatea de a procesa această plată. Furnizorul terț relevant va folosi detaliile dvs. pentru a vă procesa plățile și pentru a-și îndeplini obligațiile care decurg din legile aplicabile. În unele cazuri, aceștia vor acționa în calitate de Controlor de date al informațiilor dvs. și, prin urmare, vă sfătuim să citiți notificarea privind confidențialitatea. Aceste terțe entități vor furniza biroului nostru informațiile dvs., pe care le vom utiliza în concordanță cu politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 1. Colaboratori și furnizori implicați în procesul de prestare a serviciilor contracte de dvs. (angajați, colaboratori, personal contabil, personal ambasade/consular, traducători, notari, avocați, funcționari publici etc.).

 2. Furnizorilor de servicii IT cu care avem contract și clauză de confidențialitate.

 3. Autorități ale statului ce reglementează activitatea noastră comercială (inclusiv autorități fiscale). Vom împărtăși informațiile dvs. personale în cazul în care considerăm că acest lucru se impune. (de exemplu, pentru a ne îndeplini obligațiile legale și pentru a răspunde cerințelor agențiilor guvernamentale, organismelor de aplicare a legii sau altor autorități publice). De asemenea, putem utiliza anumite date din motive legale, pentru a ne proteja drepturile, utilizatorii, sistemele și serviciile.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Vă aducem la cunoștință că suntem obligați din punct de vedere legal să deținem anumite tipuri de date personale pentru a ne îndeplini obligațiile legale (de exemplu, facturi/contracte pentru legislația fiscală etc.). Datele dvs. cu caracter personal colectate în urma creării unui cont pe site-ul nostru (nume complet, număr de telefon, e-mail) vor fi păstrate pe toată durata de viață a contului. Vom pastra datele dvs. personale colectate și prelucrate în urma prestării unui serviciu numai atâta timp cât este necesar pentru prestarea activității/serviciului așa cum este stabilit prin contractul pe care îl aveți cu noi. Cea mai mare parte a datelor personale vor fi șterse dupa maxim 14 zile de la data livrării serviciilor (încheierii contractului de prestări servicii), cu excepția datelor minimale de identificare a comenzii (Id comandă, dată, nume client, tip serviciu contractat și a altor date necesare pentru a ne îndeplini obligațiile legale - fiscale etc.).

Securitatea datelor tale

Centrul de vize și legalizări T&B International asigură măsurile tehnice și orgnizatorice pentru colectarea, prelucrarea și păstrarea datelor în siguranță, precum și împotriva accesului și utilizării neautorizate a datelor sau distrugerii, pierderii sau alterării datelor. Ne angajăm să păstrăm datele tale personale în siguranță și luăm măsuri de protecție rezonabile pentru a îndeplini acest obiectiv.

În plus, depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că și partenerii noștri de încredere gestionează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrarea datelor pe care le împărtășim cu aceștia.

Vă aducem la cunoștință că site-ul nostru este securizat, pe bara de adrese a browserelor web apărând o pictogramă de blocare  . Asta înseamnă ca dvs. beneficiați de o conexiune securizată (utlizăm, la nivelul site-ului, https/SSL) pe site-ul www.cazieronline.ro, transferal de informații din browserul dvs. către serverele noastre fiind criptat pentru a le păstra în siguranță.

Totuși, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie captate și utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru. De asemenea, când configurați un cont, de exemplu, atunci când doriți să aplicați prin sistemul nostru online pentru o viză, sunteți responsabil pentru păstrarea în confidențialitate a parolei contului și vă cerem să nu divulgați parola nimănui.

Transferul datelor personale în afara României, inclusiv în afara spațiului Uniunuii Europene sau SEE?

Vă aducem la cunoștință că furnizorul care ne asigură serviciile de stocare a datelor este situat în România. Cu toate acestea, ca parte a serviciilor oferite prin intermediul site-ului nostru sau personal la sediul Centrului de Vize, în cazul solicitării de serviciilor de supralegalizare documente, informațiile pe care ni le oferiți vor ajunge, în cele mai multe cazuri în alte țări. Acest lucru se întâmplă deoarece în momentul în care solicitați un astfel de serviciu, informațiile dvs. personale vor ajunge prin intermediul misiunilor diplomatice/instituțiilor de resort în țara de care aparțin. Trebuie avut în vedere că acele țări pot avea legi referitoare la protecția datelor diferite fața de cele aplicate în România și UE.

Dacă doriți să aflați mai multe despre practicile noastre de transfer al datelor, vă rugăm să ne contactați la contact@centruldeze.ro. De asemenea, pentru detalii privind modul de prelucrare al datelor de către misiunile diplomatice sau consulare în scopul supralegalizării consulare de documente puteți contacta direct aceste misiuni.

Drepturi asupra datelor dvs. personale

În conformitatea cu legea 677/2001 și Regulamentul UE 679/2016 (GDPR), vă puteți exercita oricare din următoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi informat. Aveți dreptul de a primi informații clare, transparente și ușor de înteles cu privire la scopul și modul în care prelucrăm datele dvs. și drepturile pe care le dețineți. Aceste informații sunt incluse în această Politică.

 • Dreptul de acces la datele dvs. Puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră. Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere. Prin urmare, ne vom conforma cu bucurie, sub rezerva oricăror cerinţe legale şi oricăror scutiri legale relevante, inclusiv a procedurilor de verificare a identităţii. Înainte de a vă furniza date, vă vom solicita o dovadă a identităţii şi informaţii suficiente despre interacţiunea dvs. cu noi, astfel încât să putem găsi toate datele relevante. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative (cu excepția cazului în care acest lucru nu este permis de legislația locală). De asemenea, ne rezervăm dreptul de a refuza cererile excesive, repetate și/sau nejustificate.

 • Dreptul de rectificare a datelor sau actualizare atunci când datele dvs sunt inexacte sau incomplete sau incorecte.

 • Dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul dat anterior pentru prelucrarea datelor dvs. personale. Cu toate acestea, dacă faceți acest lucru nu vom reuși să continuăm să procesăm cererea dvs. În cazul cookie-urilor, retragerea se poate face conform celor explicate în politica de cookies.

 • Dreptul la restricționare. Puteți obține restricționarea/restrângerea prelucrării datelor dumneavoastră personale dacă:

  • exactitatea datelor este contestată de dvs. pentru o perioadă care ne va permite să verificăm corectitudinea datelor;

  • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse;

  • datele nu ne mai sunt necesare, dar aveți nevoie de acestea pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță;

  • ridicați obiecții cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra alor dvs.

 • Dreptul la portabilitatea datelor. Ne puteți cere să vă trimitem datele dvs personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații.

 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. personale în anumite circumstanțe:

  • Vă retrageți consimțământul (în cazul în care acesta a fost necesar) pe baza căruia datele dvs. au fost prelucrate și nu există un alt temei legal/ juridic pe care ne putem baza pentru o prelucrare ulterioară;

  • Scopurile pentru care au fost prelucrate datele au fost îndeplinite;

  • Vă exprimați dreptul legal de a vă opune;

  • Datele personale sunt prelucrate ilegal;

  • Ne supunem unei obligații legale în acest sens.

Totuși, în anumite circumstanțe, nu suntem obligați să ducem la bun sfărșit solicitarea dvs. de ștergere a datelor personale. În numele respectării unei obligații legale sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, vă putem refuza această cerere.

 • Dreptul de a fi notificat in caz de încălcări privind securitatea datelor.

 • Dreptul de a depune plângeri în fața Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („A.N.S.P.D.C.P.”) asupra modului în care noi prelucrăm datele dvs. personale. Totuși, fără a vă afecta dreptul dvs., vă rugăm să ne contactați anterior depunerii unei astfel de cereri. Vom depunde toate eforturile pentru a rezolva orice problemă și situație pe cale amiabilă.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice alte întrebări suplimentare cu privire la acestă politică, vă rugăm să rețineți următoarele:

 • Termenul de rezolvare al cererilor dvs. va fi de o lună calendaristică. Această perioadă poate fi extinsă din cauza unor motive specifice cererii dvs. sau de complexitatea ridicată. În cazul prelungirii acestui termen, vă vom notifica în acest sens, specificând și motivele care au dus la acest lucru.

 • Accesul dvs. la datele dvs. personale poate fi restricționat, complet sau partial, din cauza unor restricții legale. În cazul restricționării, veți fi notificat, împreună cu motivele invocate.

 • În cazul în care ne transmiteți o cerere ce cuprinde date incomplete de identificare, nu vom putea duce la bun sfârșit procesul de identificare și colectare a tuturor datelor dvs. personale. Totuși, vă vom informa de acest fapt și vă vom oferi posibilitatea să ne trimiteți informații adiționale ce ne vor ajuta să vă identificăm ca persoană vizată în sistemele noastre.

 • Pentru exercitarea tuturor drepturilor dvs. specificate în această politică (și nu numai) vă rugăm să ne contactați în scris via:

  • E-mail: contact@cazieronline.ro

  • Poștă/Curier: S.C. Centrul de vize și legalizări T&B International S.R.L, Bd. Carol I, nr. 55-55bis, demisol, Sector 2, București, România.

Utilizarea modulelor „cookie”

Ca multe alte site-uri web, site-ul nostru utilizează module cookie. Pentru detalii despre tipul de cookies folosite de noi vă rugăm să accesați în cadrul paginei noastre de internet secțiunea corespunzătoare Politică de utilizare a cookie-urilor .

Este posibil să dezactivaţi modulele cookie prin setarea preferinţelor browserului. Pentru mai multe informaţii despre cum să opriţi cookie-urile de pe computer, vizitaţi Notificarea completă privind modulele cookie. Dezactivarea cookie-urilor poate duce la o pierdere a funcţionalităţii atunci când utilizaţi site-ul nostru web.

Link-uri către alte site-uri web

Site-ul nostru poate conţine legături către alte site-uri web gestionate de alte entități. Prezenta Politică de Prelucrare a datelor cu character personal se aplică numai site-ului nostru, aşa că vă încurajăm să citiţi declaraţiile de confidenţialitate de pe celelalte site-uri pe care le vizitaţi. Nu putem fi responsabili pentru politicile şi practicile de confidenţialitate ale altor site-uri, chiar dacă le accesaţi utilizând link-uri de pe site-ul nostru.

În plus, dacă sunteţi conectat la site-ul nostru de pe un site al unei terţe părţi, nu putem fi responsabili pentru politicile şi practicile de confidenţialitate ale proprietarilor şi operatorilor respectivului terţ site şi vă recomandăm să consultaţi notificarea respectivului site terţ.

Reţelele sociale

Unele dintre serviciile noastre pot include caracterisitici ale rețelelor sociale, ca de ex. Facebook® “Like”, buton “share” și mini programe interactive. Aceste servicii pot colecta informații despre site-urile pe care le-ați vizitat și adrese IP și pot seta cookies care să stabilească anumite caracteristici, pentru o mai bună funcționare.

Noi nu suntem responsabili pentru securitatea și confidențialitatea informațiilor colectate de către aceste terțe entități. Trebuie să verificați declarațiile de confidențialitate sau procedurile aplicabile acelor entități, la care v-ați conectat.

Modificări ulterioare

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această politică de prelucrare a datelor cu caracter personal, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site-ul nostru noua versiune, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acesteia.

Contactaţi-ne:

Înţelegem că puteţi avea întrebări despre Politica noastră de Prelucrare a datelor cu character personal sau despre practicile noastre privind confidenţialitatea. Prin urmare, nu ezitaţi să ne contactaţi în scris prin oricare dintre următoarele moduri:

 • E-mail: contact@cazieronline.ro

 • Poștă/Curier: S.C. Centrul de vize și legalizări T&B International S.R.L, Bd. Carol I, nr. 55-55bis, demisol, Sector 2, București, România.=